Wyniki wyszukiwania
Znaleziono wyników ( 21 )

Kardiologia i Kardiochirurgia » Nowa analiza kwestionuje stosowanie klopidogrelu przed PCI

Antibes, Francja. Wyniki nowej metaanalizy wykazały, że korzyści płynące z wczesnego stosowania klopidogrelu wśród chorych, u których planuje się angioplastykę tętnic wieńcowych ( percutaneus coronary intervention , PCI) są niewielkie [1]. Jedyną grupą odnoszącą pewne korzyści z takiego postępowania byli...

www.faktymedyczne.pl/publikacja,1578,nowa-analiza-kwestionuje-stosowanie-klopidogrelu-przed-pci.html

FDA zatwierdza pierwszy stent uwalniający lek do leczenia choroby tętnic obwodowych

Bloomington, Indiana. Zgodnie z opinią panelu doradczego, Food and Drug Administration (FDA) zatwierdziła stosowanie Zilver PTX , obwodowego stentu uwalniającego paklitaksel (Cook Medical, Bloomington, Indiana) w leczeniu choroby obejmującej tętnicę udową powierzchowną. Zilver PTX jest pierwszym obwodowym stentem...

www.faktymedyczne.pl/publikacja,1509,fda-zatwierdza-pierwszy-stent-uwalniajacy-lek-do-leczenia-choroby-tetnic-obwodowych.html

Kardiologia i Kardiochirurgia » W chorobie tętnic obwodowych ćwiczenia równie skuteczne jak rewaskularyzacja

Los Angeles, Kalifornia. Według randomizowanego, kontrolowanego badania przedstawionego podczas American Heart Association (AHA) 2012 Scientific Sessions w ubiegłym tygodniu, cykl nadzorowanych 30-minutowych ćwiczeń wykonywanych dwa razy w tygodniu okazał się równie efektywny jak wewnątrznaczyniowa rewaskularyzacja...

www.faktymedyczne.pl/publikacja,1410,w-chorobie-tetnic-obwodowych-cwiczenia-rownie-skuteczne-jak-rewaskularyzacja.html

Chirurgia ogólna i Chirurgia naczyniowa » FDA zatwierdza pierwszy stent uwalniający lek do leczenia choroby tętnic obwodowych

Bloomington, Indiana. Zgodnie z opinią panelu doradczego, Food and Drug Administration (FDA) zatwierdziła stosowanie Zilver PTX , obwodowego stentu uwalniającego paklitaksel (Cook Medical, Bloomington, Indiana) w leczeniu choroby obejmującej tętnicę udową powierzchowną. Zilver PTX jest pierwszym obwodowym stentem...

www.faktymedyczne.pl/publikacja,1939,fda-zatwierdza-pierwszy-stent-uwalniajacy-lek-do-leczenia-choroby-tetnic-obwodowych.html

AMPLIFY-EXT: dodatkowy rok stosowania apiksabanu w sposób bezpieczny eliminuje ryzyko późnego nawrotu ŻChZZ

Atlanta, Georgia. Dwanaście miesięcy stosowania apiksabanu (Eliquis, Bristol-Myers Squibb/Pfizer) w każdej z dwóch dawek, otrzymywanej po 6-12 miesiącach terapii przeciwkrzepliwej włączonej z powodu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ), w porównaniu z placebo, istotnie zmniejszało ryzyko nawrotu ŻChZZ, na...

www.faktymedyczne.pl/publikacja,1540,amplify-ext-dodatkowy-rok-stosowania-apiksabanu-w-sposob-bezpieczny-eliminuje-ryzyko-poznego-nawrotu-chzz.html

Chirurgia ogólna i Chirurgia naczyniowa » AMPLIFY-EXT: dodatkowy rok stosowania apiksabanu w sposób bezpieczny eliminuje ryzyko późnego nawrotu ŻChZZ

Atlanta, Georgia. Dwanaście miesięcy stosowania apiksabanu (Eliquis, Bristol-Myers Squibb/Pfizer) w każdej z dwóch dawek, otrzymywanej po 6-12 miesiącach terapii przeciwkrzepliwej włączonej z powodu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ), w porównaniu z placebo, istotnie zmniejszało ryzyko nawrotu ŻChZZ, na...

www.faktymedyczne.pl/publikacja,1937,amplify-ext-dodatkowy-rok-stosowania-apiksabanu-w-sposob-bezpieczny-eliminuje-ryzyko-poznego-nawrotu-chzz.html

Kardiologia i Kardiochirurgia » Szersze stosowanie fibratów jest zalecane w łagodnej i umiarkowanej przewlekłej chorobie nerek

Sydney, Australia. Nowa metaanaliza pokazała, że leczenie fibratami poprawia profil lipidowy oraz zapobiega zdarzeniom sercowo-naczyniowym u chorych z przewlekłą chorobą nerek (PChN), redukując liczbę zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych o 40% [1]. Wyniki tej pracy pokazały także, że pomimo wzrostu stężenia...

www.faktymedyczne.pl/publikacja,1338,szersze-stosowanie-fibratw-jest-zalecane-w-agodnej-i-umiarkowanej-przewlekej-chorobie-nerek.html

Kardiologia i Kardiochirurgia » Wstań! Zbyt długie siedzenie podwaja ryzyko wystąpienia cukrzycy i incydentów sercowo-naczyniowych

Leicester, Wielka Brytania. Nowa metaanaliza [1] pokazała, że im więcej czasu ludzie spędzają siedząc, tym większe ryzyko wystąpienia cukrzycy, incydentów sercowo-naczyniowych oraz zgonu. Jest to pierwsze badanie oceniające w sposób uporządkowany związek pomiędzy siedzącym trybem życia – nie tylko...

www.faktymedyczne.pl/publikacja,1279,wsta-zbyt-dugie-siedzenie-podwaja-ryzyko-wystpienia-cukrzycy-i-incydentw-sercowo-naczyniowych.html

Kardiologia i Kardiochirurgia » Paradoks otyłości poparty danymi z rejestrów SCAAR u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym

Göteborg, Szwecja. Dalsze wsparcie dla koncepcji paradoksu otyłości pochodzi z badania przeprowadzonego wśród pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym ( acute coronary syndrome ; ACS) włączonych do szwedzkiego rejestru koronarografii i angioplastyk ( Swedish Coronary Angiography and Angioplasty Registry ; SCAAR)...

www.faktymedyczne.pl/publikacja,1235,paradoks-otyoci-poparty-danymi-z-rejestrw-scaar-u-pacjentw-z-ostrym-zespoem-wiecowym.html

Kardiologia i Kardiochirurgia » Tikagrelor na równi z innymi lekami przeciwpłytkowymi – aktualizacja wytycznych dotyczących ostrych zespołów wieńcowych w Stanach Zjednoczonych

Houston, Texas. Amerykańskie towarzystwa kardiologiczne dorównują Europejskiemu Towarzystwu Kardiologicznemu ( European Society of Cardiology , ESC), publikując drugie w ciągu ostatnich 18 miesięcy uaktualnienie wytycznych dotyczących postępowania w niestabilnej dławicy piersiowej lub zawale serca bez uniesienia...

www.faktymedyczne.pl/publikacja,1155,tikagrelor-na-rwni-z-innymi-lekami-przeciwpytkowymi-aktualizacja-wytycznych-dotyczcych-ostrych-zespow-wiecowych-w-stanach-zjedno.html

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.