Wyniki wyszukiwania
Znaleziono wyników ( 7 )
1

Kardiologia i Kardiochirurgia » OPTIMIZE: trzymiesięczna terapia DAPT po DES

Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego kontynuacja terapii powinna wynosić 6-12 miesięcy po implantacji stentu uwalniającego lek. Celem badania OPTIMIZE była ocena skuteczności i bezpieczeństwa terapii skróconej do 3 miesięcy. W trakcie konferencji TCT 2013 w San Francisco ogłoszono wyniki...

www.faktymedyczne.pl/wydarzenia,1813,optimize-trzymiesieczna-terapia-dapt-po-des.html

Kardiologia i Kardiochirurgia » CHILL-MI: hipotermia terapeutyczna ważna w leczeniu chorych z rozległym zawałem serce z uniesieniem odcinka ST

CHILL-MI jest to randomizowane, wieloośrodkowe badanie kliniczne, do którego włączono 120 pacjentów z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST ściany przedniej lub dolnej. Głównym celem badania było wykazanie skuteczności hipotermii w redukcji strefy zawału ocenianej w 4 dobie po angioplastyce wieńcowej w badaniu...

www.faktymedyczne.pl/wydarzenia,1807,chill-mi-hipotermia-terapeutyczna-wazna-w-leczeniu-chorych-z-rozleglym-zawalem-serce-z-uniesieniem-odcinka-st.html

Przełomowe rozwiązanie – stały pomiar ciśnienia krwi bez pompowanego mankietu

Tradycyjna metoda pomiaru oparta jest na fali akustycznej i polega na przejściowym uciśnięciu światła tętnicy przy pomocy mankietu pompowanego do około 200 mmHg. Chorzy, u których występuje konieczność wykonywania pomiaru kilkanaście razy na dobę, w tym także w nocy (Holter ciśnieniowy) często źle tolerują...

www.faktymedyczne.pl/publikacja,1719,przelomowe-rozwiazanie-staly-pomiar-cisnienia-krwi-bez-pompowanego-mankietu.html

Czy MedWhat zastąpi doktora Google?

Wyniki wyszukiwania podawane są w formie pełnego tekstu i nie trzeba podążać za kolejnymi linkami (jak ma to miejsce w Google). Serwis został założony przez Arturo Devesa w ramach programu biznesowego na Uniwersytecie Stanforda. Obecnie jest we wczesnej fazie rozwojowej. Na razie wielkość bazy wiedzy i ilości...

www.faktymedyczne.pl/publikacja,1718,czy-medwhat-zastapi-doktora-google.html

Kardiologia i Kardiochirurgia » REPRISE II: 30-dniowa ocena nowej generacji przezskórnej zastawki aortalnej

W trakcie EuroPCR (Paryż, Francja) zaprezentowano 30-dniowe wyniki badania REPRISE II oceniającego bezpieczeństwo i skuteczność nowego typu zastawek TAVI ( transcatheter aortic valve implantation). Główne cechy wyróżniające zastawkę LOTUS: Możliwość repozycji i retrakcji zastawki w dowolnym...

www.faktymedyczne.pl/publikacja,1689,reprise-ii-30-dniowa-ocena-nowej-generacji-przezskornej-zastawki-aortalnej.html

Kardiologia i Kardiochirurgia » SOURCE XT Registry: rejestr chorych poddawanych TAVI z użyciem Sapien XT (obserwacja 12 m-cy)

Rejestr obejmuje chorych, u których przezskórnie implantowano zastawki aortalne Sapien XT (Edwards Lifesciences). Chorzy leczeni w tym rejestrze byli istotnie mniej obciążeni w porównaniu z chorymi z rejestru Source, którego wyniki ogłoszono w roku 2010 na EuroPCR (Paryż, Francja). Średni wiek wyniósł...

www.faktymedyczne.pl/publikacja,1688,source-xt-registry-rejestr-chorych-poddawanych-tavi-z-uzyciem-sapien-xt-obserwacja-12-m-cy.html

Kardiologia i Kardiochirurgia » ACC 2013: Badanie CHAMPION-PHOENIX: kangrelor vs klopidogrel

Pacjent z ostrym zespołem wieńcowym (  acute coronary syndrome, ACS) lub stabilną chorobą wieńcową ( stable angina, SA )  leczony przezskórną angioplastyką wieńcową ( percutaneous coronary intervention, PCI) zgodnie z obowiązującym standardami powinien otrzymać lek przeciwkrzepliwy (w szczególności:...

www.faktymedyczne.pl/wydarzenia,1625,acc-2013-badanie-champion-phoenix-kangrelor-vs-klopidogrel.html

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.