Wyniki wyszukiwania
Znaleziono wyników ( 146 )

Ortopedia » Stymulacja resynchronizująca – zasady kwalifikowania chorych

Na czym polega terapia resynchronizujaca? Najważniejszym celem terapii resynchronizujacej jest zsynchronizowanie przedsionków z komorami oraz zsynchronizowanie komór miedzy sobą. Terapia ta może być przeprowadzona na dwa sposoby, w zależności od wszczepianego urządzenia. Pierwszy z nich, oznaczony symbolem CRT...

www.faktymedyczne.pl/wydarzenia,1437,stymulacja-resynchronizujaca-zasady-kwalifikowania-chorych.html

Centrum Kardiologii Chełm: Pierwsze zabiegi krioablacji

Krioablacja to nowoczesna metoda leczenia zaburzeń rytmu serca, mniej bolesna od klasycznej ablacji, bezpieczna i pozwalająca na szybki powrót do zdrowia. Teraz ta nowa terapia będzie dostępna dla mieszkańców Chełma i regionu w ramach świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia....

www.faktymedyczne.pl/publikacja,1429,centrum-kardiologii-chelm-pierwsze-zabiegi-krioablacji.html

Ortopedia » Komórki macierzyste pomogą przy operacyjnym leczeniu stawów

Korea Południowa jako pierwsza zezwoliła na sprzedaż leku zwierającego ludzkie komórki macierzyste. Preparat służący do regeneracji chrząstek stawowych będzie wstrzykiwany w stawy podczas zabiegów operacyjnych. Poprzedzające podobne zezwolenie badania kliniczne trwają także w USA. Błyskawiczna kariera...

www.faktymedyczne.pl/publikacja,1075,komrki-macierzyste-pomog-przy-operacyjnym-leczeniu-staww.html

Kardiologia i Kardiochirurgia » Mazowsze: szybka pomoc dla pacjentów z zawałem

Na terenie województwa mazowieckiego istnieje 15 ośrodków kardiologicznych o trzecim stopniu referncyjności, czyli takich które zajmują się elektroterapią albo mają pracowanie hemodynamiczne dyżurujące w trybie 24-godzinnym. Dzięki temu pacjenci z zawałem z tego regionu mogą szybko otrzymać pomoc ambulatoryjną....

www.faktymedyczne.pl/publikacja,1391,mazowsze-szybka-pomoc-dla-pacjentw-z-zawaem.html

Kardiologia i Kardiochirurgia » Stymulacja resynchronizująca – zasady kwalifikowania chorych

Na czym polega terapia resynchronizujaca? Najważniejszym celem terapii resynchronizujacej jest zsynchronizowanie przedsionków z komorami oraz zsynchronizowanie komór miedzy sobą. Terapia ta może być przeprowadzona na dwa sposoby, w zależności od wszczepianego urządzenia. Pierwszy z nich, oznaczony symbolem CRT...

www.faktymedyczne.pl/wydarzenia,1433,stymulacja-resynchronizujaca-zasady-kwalifikowania-chorych.html

Zdrowe starzenie to kwestia ważna nie tylko dla lekarzy geriatrów

I Międzynarodowy Kongres Medyczny „Kobieta i Mężczyzna. Zdrowe starzenie” , który odbył się w dniach 12-13 października br. w Warszawie, skupił liczne grono wybitnych specjalistów zakresu geriatrii oraz medycyny przeciwstarzeniowej. Patronat nad tym wydarzeniem objęło Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, a...

www.faktymedyczne.pl/publikacja,1438,zdrowe-starzenie-to-kwestia-wazna-nie-tylko-dla-lekarzy-geriatrow.html

Ortopedia » Konflikt udowo-panewkowy wiodącym tematem III Wierzejewskiego Sympozjum Stawu Biodrowego

Podobnie, jak w latach poprzednich, spotkanie miało charakter edukacyjny i było związane z twórcą polskiej ortopedii – profesorem Ireneuszem Wierzejewskim . W tym ważnym dla środowiska ortopedycznego wydarzeniu udział wzięli nie tylko znani specjaliści z Polski, ale również cenieni ortopedzi z Niemiec, Czech i...

www.faktymedyczne.pl/wydarzenia,1296,konflikt-udowo-panewkowy-wiodcym-tematem-iii-wierzejewskiego-sympozjum-stawu-biodrowego.html

Chirurgia ogólna i Chirurgia naczyniowa » Rak jelita grubego w pierwszej trójce przyczyn zachorowań i zgonów Polaków

Do udziału w wydarzeniu, które odbędzie się 1 grudnia br. w gmachu Biblioteki Narodowej w Warszawie, zapraszają Wydawnictwo Lekarskie PZWL oraz Przewodniczący Komitetu Naukowego prof. dr hab. med. Andrzej W. Szawłowski. Zdaniem prof. Szawłowskiego z Centrum Onkologii w Warszawie, rak jelita grubego stanowi bardzo...

www.faktymedyczne.pl/wydarzenia,1416,rak-jelita-grubego-w-pierwszej-trojce-przyczyn-zachorowan-i-zgonow-polakow.html

Kardiologia i Kardiochirurgia » Jak leczyć nadciśnienie tętnicze u ludzi starszych

U osób starszych nadciśnienie tętnicze występuje znacznie częściej niż u ludzi młodszych. W przypadku osób w wieku podeszłym mamy też często do czynienia z izolowanym nadciśnieniem skurczowym, co oznacza, że wartość ciśnienia skurczowego przekracza 140 mmHg, a rozkurczowe pozostaje w normie na poziomie 90 mmHg....

www.faktymedyczne.pl/wydarzenia,1431,jak-leczyc-nadcisnienie-tetnicze-u-ludzi-starszych.html

Jak uczynić szpital miejscem bezpiecznym dla pacjenta?

IX Regionalne Forum Medycyny Zakażeń – od teorii do praktyki pt. „Jak uczynić szpital miejscem bezpiecznym – strategie zapobiegania narastaniu oporności” odbyło się na początku października w Ełku. Wydarzenie miało interdyscyplinarny charakter, a udział w nim wzięło prawie trzysta osób – lekarze...

www.faktymedyczne.pl/wydarzenia,1297,jak-uczyni-szpital-miejscem-bezpiecznym-dla-pacjenta.html

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.