Kursy dla ortopedów – sesja jesienna

Fundacja Leczenia Urazów i Schorzeń Narządów Ruchu oraz Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Szpitala Specjalistycznego im S. Żeromskiego w Krakowie po raz kolejny w tym roku organizuje kursy szkoleniowe. Tradycyjnie odbędą się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego i pod kierownictwem dr. med. Juliana Dutki, ordynatora wspomnianego oddziału. 

W tym roku w sesji jesiennej odbędą się 4 kursy szkoleniowe. Wszystkie składają się z części teoretycznej oraz praktycznej, a będą się koncentrować głównie na doskonaleniu technik operacyjnych. Podczas zajęć praktycznych istnieje możliwość zapoznania się z różnymi systemami endoprotez.

Ważnym elementem wszystkich kursów jest dyskusja, stanowiąca doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i prezentacji własnych przypadków. Organizatorzy zapewniają, że obecność wykładowców z renomowanych ośrodków ortopedycznych gwarantuje odpowiedni poziom szkoleniowy.

Pierwszy kurs, Współczesne poglądy i metody w realloplastyce stawu kolanowego, odbędzie się 5–6 października br. i będzie poświęcony zagadnieniu realloplastyki kolana zarówno w obluzowaniach aseptycznych, infekcjach, jak i złamaniach okołoprotezowych.

Drugi kurs, Endoprotezoplastyka i osteosynteza w schorzeniach i urazach stawu ramiennego, zaplanowano na 29–30 października br. Jest to już kolejny kurs poświęcony trudnemu problemowi alloplastyki stawu ramiennego zarówno w zmianach zwyrodnieniowych, jak i złamaniach. Gościem specjalnym i wykładowcą zaproszonym na ten kurs jest dr Kamil Elkholti (Lyon, Francja) posiadający duże doświadczenie w alloplastyce stawu ramiennego.

Szkolenie Współczesne możliwości leczenia przerzutów nowotworowych do kości odbędzie się w dniach 15–16 listopada br. Tematyka poruszana podczas dwudniowego szkolenia będzie dotyczyć złożonego problemu zarówno leczenia przerzutów nowotworowych do kości, jak i leczenia złamań patologicznych z wykorzystaniem możliwości osteosyntezy oraz endoprotezoplastyki poresekcyjnej.

Ostatni kurs Alloplastyka całkowita stawu kolanowego – dla zaawansowanych, który zaplanowano na 23–24 listopada br., będzie dotyczyć w szerokim ujęciu zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z problematyką całkowitej i jednoprzedziałowej alloplastyki stawu kolanowego.

 

Wszystkie 4 szkolenia odbędą się w Benedyktyńskim Instytucie Kultury w Opactwie w Tyńcu (koło Krakowa), ul. Benedyktyńska 37.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.