Sukcesy polskiej kardiologii okiem konsultanta krajowego

W dniu 27 października 2012 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się konferencja „Zakrzepica żylna, zatorowość płucna − współczesne wyzwania". Organizatorem spotkania była Klinika Chorób Wewnętrznych WUM, a okazją otwarcie Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej na terenie Szpitala Dzieciątka Jezus.

Podczas tej konferencji prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski, Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii przedstawił jakie są sukcesy, problemy i wyzwania polskiej kardiologii.

Prof. Grzegorz Opolski nie miał wątpliwości, że do najważniejszych sukcesów polskiej kardiologii należy zaliczyć upowszechnienie dostępności do leczenia świeżego zawału serca. Świadczy o tym liczba pacjentów leczonych inwazyjnie w trakcie hospitalizacji. Tak leczonych jest 85% chorych wysokiego i pośredniego ryzyka ze świeżym zawałem serca z uniesieniem odcinka ST oraz ponad 50% osób z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST. Kolejny niewątpliwy sukces, który obserwujemy w ciągu ostatnich kilku lat to poprawa dostępności do elektroterapii, czyli do wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów oraz do zabiegów ablacji. Ponadto, prof. Opolski zwrócił uwagę, że coraz więcej pacjentów jest poddawanych farmakoterapii zgodnie z wytycznymi. Środowisko kardiologów obserwuje również pozytywne, korzystne zamiany w stylu życia pacjentów. Profesor zauważył, że jednolite działania społeczności lekarskiej w celu wprowadzenia nowoczesnych metod leczenia przełożyły się na poprawę rokowania. Przytoczył wyniki badania IMPACT, w którym analizowano, jakie czynniki sprawiły, że w ciągu ostatnich 15 lat doszło do zmniejszenia liczby zgonów w chorobie wieńcowej o ponad 25 tysięcy. Końcowy wniosek z tego badania godził specjalistów zajmujących się kardiologią naprawczą i kardiologią zachowawczą, ponieważ stwierdzono, że zmniejszenie liczby zgonów było wynikiem zarówno zmniejszenia ekspozycji na czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, jak również poprawy skuteczności leczenia.

Prof. Opolski nie omieszkał wspomnieć, że do sukcesów polskiej kardiologii należy również zaliczyć otwarcie Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej na terenie Szpitala Dzieciątka Jezus, ponieważ jest to ważne dla przyszłości rozwoju gałęzi kardiologii, jaką reprezentuje prof. Piotr Pruszczyk i jego zespół. Przekłada się to na potencjał współczesnej polskiej kardiologii. Profesor Opolski podsumował, że obecnie mamy ponad 140 ośrodków kardiologii inwazyjnej, z czego na koniec 2011 roku 126 z nich prowadziło 24-godzinny dyżur hemodynamiczny, w prawie 130 wszczepiano stymulatory, w blisko 100 implantowano kardiowertery-defibrylatory, w ok. 60 wykonywano ablacje. Zauważył, że w każdym województwie jest co najmniej jeden ośrodek wykonujący takie złożone zabiegi. Łącznie w ubiegłym roku wykonano ponad 200 tysięcy koronarografii, prawie 130 tysięcy zabiegów angioplastyki wieńcowej, od lat nie zmienia się liczba wszczepianych stymulatorów − ponad 8 tysięcy kardiowerterów-defibrylatorów i ponad 8 tysięcy zabiegów ablacji. Jak znaczące są to liczby pokazuje przeliczenie na liczbę procedur na milion mieszkańców. Wskaźniki te kształtują się następująco: koronarografii ponad 5000 na milion mieszkańców, 3300 zabiegów angioplastyki wieńcowej. Profesor Opolski zaznaczył, że jest to na poziomie średniej dla Unii Europejskiej, która wynosi 3000. Dodał również, że niezły poziom ma wskaźnik dotyczący wszczepiania stymulatorów – ponad 700 na milion mieszkańców, kardiowerterów ponad 200 i tyle samo ablacji. To co jest ważne z punktu widzenia pacjenta, to fakt, że w ciągu ostatnich kilku lat skrócił się czas oczekiwania na te zasadnicze zabiegi, takie jak koronarografia, angioplastyka i implantacja stymulatorów.

 

Opracowano na podstawie wystąpienia: „Sukcesy, problemy i wyzwania kardiologii polskiej 2012” prof. dr hab. med. Grzegorza Opolskiego, Konsultanta Krajowego ds. Kardiologii

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.