Profilaktykę przeciwzakrzepową należy dobierać indywidualnie

U chorych onkologicznych włączenie profilaktyki przeciwzakrzepowej po zabiegu operacyjnym przedłuża życie. Tym bardziej powinna być ona stosowana po przejściu na chemioterapię i radioterapię.

Prof. Zbigniew Krasiński w swoim wykładzie podczas XVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej omówił najważniejsze zmiany w 9. edycji wytycznych ACCP (Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines) na rok 2012 poświęconych okołooperacyjnym leczeniu przeciwzakrzepowym, zwłaszcza u pacjentów z chorobą nowotworową.

Podczas wykładu profesor przekonywał, że procedurę profilaktyki przeciwzakrzepowej należy dobierać indywidualnie i modyfikować ją w przypadku występowania niewydolności nerek, chorób czy uszkodzenia wątroby, podeszłego wieku pacjenta, a także podawanych leków.

Profesor Krasiński stwierdził, że dobrą praktyką w leczeniu pacjentów onkologicznych jest włączanie profilaktyki przeciwzakrzepowej po zabiegu operacyjnym oraz kontynuowanie jej po przejściu na chemioterapię, czy radioterapię. Niestety często zdarza się, że jest wtedy od razu odstawiana. Jedno z badań (FAMOUS STUDY) pokazało jednoznacznie, że u chorych onkologicznych, niezależnie od typu nowotworu i jego stopnia zaawansowania, taka profilaktyka przedłuża życie. Wiadomo również, że profilaktyka dodana w chemioterapii również przesuwa czas zgonu pooperacyjnego, zwłaszcza w przypadkach drobnokomórkowego raka płuc.

Ważna jest decyzja o początku terapii przeciwzakrzepowej. „Nie ważne jest czy leki antykoagulacyjne podane zostaną przed zabiegiem, czy, jeżeli istnieją obawy przed wystąpieniem krwawienia, mniej więcej do 10 godzin po zabiegu. Ta profilaktyka będzie wyważona, jeśli chodzi o ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych. Im później po zabiegu zostaną podane leki, tym mniej będzie powikłań krwotocznych. Ważne jest, by z rozpoczęciem profilaktyki zmieścić się w przedziale dwóch godzin przed zabiegiem i 6–8 godzin po zabiegu. Mniej skuteczna jest jedynie profilaktyka wdrażana powyżej 12–24 godzin po operacji” – mówi prof. Krasiński.

W świetle najnowszych danych profilaktyka przeciwzakrzepowa powinna być prowadzona przynajmniej 28 dni, a nie jak dotychczas do 28 dni. Czyli zdecydowanie dłużej niż w poprzednich zaleceniach. Podyktowane jest to zmianami aktywacji układu krzepnięcia w trakcie operacji. Od rozpoczęcia operacji do siedmiu godzin po operacji, cały czas zachodzi aktywacja tego układu. Po przeprowadzeniu wenografii w siódmym dniu po zabiegu, okazuje się, że materiał zakrzepowo-zatorowy występuje u co piątego chorego. Narastającą aktywację układu krzepnięcia odnotowuje się do 35. dnia po zabiegu. U chorych wciąż występuje koagulopatia związana z nadkrzepliwością. Pojawiają się również głosy, że 70 dni profilaktyki również nie jest wystarczające. Z opublikowanych metaanaliz wynika, że zarówno u chorych z rozsianym, jak i ograniczonym, procesem nowotworowym, profilaktyka stosowana przez okres do dwóch lat może mieć wpływ na przeżywalność.

Kolejny aspekt, nieokreślony jednoznacznie w wytycznych, to kwestia dostosowania terapii do masy ciała chorego. Jak dotąd profilaktykę stosuje się niezależnie od masy ciała. Dziewiąta edycja wytycznych ACCP nie zmieniła się pod tym względem w porównaniu do edycji poprzedniej. Wiadomo, że u chorych otyłych, żeby osiągnąć właściwe, skuteczne stężenie leku, trzeba zdecydowanie zwiększyć dawkę.

Konsultacja merytoryczna: prof. Zbigniew Krasiński

Opracowano na podstawie wykładu wygłoszonego podczas XVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.