Jak leczyć nadciśnienie tętnicze u ludzi starszych

U ludzi w podeszłym wieku nadciśnienie zdarza się znacznie częściej niż u młodszych, często też współwystępuje z innymi schorzeniami np. cukrzycą, niewydolnością nerek, niesprawnością albo demencją.

U osób starszych nadciśnienie tętnicze występuje znacznie częściej niż u ludzi młodszych. W przypadku osób w wieku podeszłym mamy też często do czynienia z izolowanym nadciśnieniem skurczowym, co oznacza, że wartość ciśnienia skurczowego przekracza 140 mmHg, a rozkurczowe pozostaje w normie na poziomie 90 mmHg. Do wzrostu ciśnienia przyczyniają się postępujące z wiekiem zmiany naczyniowe. Często następuje usztywnienie tętnic, co wpływa znacząco na zmianę wahań ciśnienia w ciągu doby. Dodatkowo, u ludzi w podeszłym wieku, nadciśnienie często współwystępuje z innymi schorzeniami np. cukrzycą, niewydolnością nerek, niesprawnością albo demencją. Ryzyko zawału czy udaru rośnie wraz z wiekiem i ciśnieniem, co oznacza, że jeśli występują oba czynniki równocześnie, to ryzyko jest zwielokrotnione.

Pierwszym krokiem do obniżenia ciśnienia jest zachęcenie chorego do zmiany trybu życia. Ważne, aby ograniczył on spożywanie sodu, soli kuchennej, unikał niesteroidowych leków przeciwzapalnych i alkoholu. Pacjent powinien też zadbać o codzienną aktywność fizyczną np. spacer – niestety w przypadku ludzi starszych nie zawsze udaje się stosować te zalecenia chociażby ze względów finansowych czy też ich mniejszej sprawności. Jeśli chodzi o farmakologię, istotne jest przeanalizowanie stanu zdrowia pacjenta oraz uwzględnienie leków dotychczas przyjmowanych. To jakie choroby u niego współwystępują determinuje rodzaj leczenia, bo lekarz musi wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia niekorzystnych interakcji. W leczeniu nadciśnienia u osób starszych rzadko stosuje się beta-blokery, chyba, że istnieją ku temu istotne wskazania. Częściej należy wybierać diuretyki, inhibitory konwertazy czy też blokery kanału wapniowego lub kombinacje tych leków.

Zdarzają się sytuacje, że podczas leczenia związanego z obniżeniem ciśnienia, pacjent może poczuć się gorzej. Mogą wystąpić zawroty głowy senność, a nawet omdlenia. W celu unikania tego typu sytuacji należy stopniowo zwiększać dawkę leku podawaną pacjentowi np. najpierw przepisać połowę zalecanej dawki leku, a zwiększyć ją dopiero po wizycie kontrolnej. Zalecenia mówią, że u chorych podeszłym wieku powinniśmy do pełnej normalizacji ciśnienia do wartości 140/90 mmHg, jeżeli ogólny stan zdrowia pacjenta jest zadowalający tzn. nie ma on demencji i wykazuję w miarę dobrą sprawność fizyczną, a także rokuje przeżycie około 10 lat. W przypadku osób po 80. roku życia cierpiących na wiele schorzeń, ale będących w ogólnie dobrym stanie zdrowia, ciśnienie skurczowe należy obniżać do wartości około 150 mmHg.

Opracowanie przygotowano na podstawie wystąpienia „Jak właściwie leczyć nadciśnienie u ludzi starszych” wygłoszonego przez prof. dr hab. med. Tomasza Grodzickiego podczas I Międzynarodowego Kongresu medycznego „Kobieta i Mężczyzna. Zdrowe starzenie”, 12-13 października 2012 r.

 

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.