Problemy polskiej kardiologii okiem konsultanta krajowego

Podczas konferencji „Zakrzepica żylna, zatorowość płucna − współczesne wyzwania” prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski, Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii w swoim wystąpieniu opowiedział m.in. o problemach, z którymi boryka się polska kardiologia. Konferencję zorganizowała Klinika Chorób Wewnętrznych WUM z okazji otwarcia Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej na terenie Szpitala przy ul. Lindleya w Warszawie.

Prof. Opolski ubolewał nad tym, że chociaż kardiologia inwazyjna, interwencyjna odnosi sukcesy w zakresie procedur na naczyniach wieńcowych, to są problemy z takimi zabiegami jak stentowanie tętnic szyjnych czy zabiegi na naczyniach obwodowych. Wynika to z kłopotów z rozliczaniem tych procedur. Zauważył jednak, że zostały wdrożone takie procedury, jak przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej czy płucnej. Chociaż tych zabiegów nie przeprowadza się jeszcze dużo, ważne jest, że w Polsce zaczęto wykonywać te procedury. Profesor wyraził nadzieję, że ich liczba będzie rosła, a w miarę rozszerzania się wskazań do zabiegów, będzie się zmniejszał ich koszt. Pokładane są również nadzieje na finansowane w nowym roku i innych specjalistycznych procedur.

Przypomniał też żartobliwą opinię, że kardiologia może stać się ofiarą swojego sukcesu, jeśli dalej będzie zmieniał się styl życia Polaków, poprawiać skuteczność leczenia oraz rokowania. Na razie jednak nie ma powodu do takiego „niepokoju”, ponieważ specjaliści zajmujący się kardiologią zapobiegawczą mają jeszcze wiele do zrobienia. Wiek serca statystycznego dorosłego Polaka jest dziewięć lat wyższy od jego wieku metrykalnego. Prelegent przedstawił zmianę rozkładu czynników ryzyka na przestrzeni lat 2002−2011. Poza paleniem papierosów, gdzie misja państwa polskiego zakończyła się sukcesem, pozostałe czynniki ryzyka się nie zmieniły. Zwrócił jednak uwagę zebranych, że można zauważyć pewne pozytywne tendencje: obniżyło się średnie stężenie cholesterolu dla populacji polskiej, zmniejszyło się średnie ciśnienie tętnicze skurczowe i rozkurczowe dla populacji ogólnej, o czym najlepiej mówią wnioski Krajowego Zespołu Nadzoru Specjalistycznego z Dziedziny Kardiologii. Profesor podkreślił, że na tym polu bardzo ścisła jest współpraca z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym, z panią profesor Janiną Stępińską.

Wniosek, jaki się nasuwa od kilku lat to potrzeba zmian systemowych i określenia modelu opieki kardiologicznej w Polsce wraz z perspektywą jej rozwoju. Środowisko kardiologiczne uważa, że nakłady finansowe na kardiologię i prewencję chorób układu krążenia powinny odzwierciedlać epidemiologiczne znaczenie tych chorób. Przedstawione dane Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące leczenia szpitalnego między 2004 a 2012 rokiem wykazały, że lata 2007-2009 to „były tłuste lata kardiologii”. Profesor Opolski poświęcił więcej uwagi przedstawieniu finansowania kardiologii w ostatnich latach, ponieważ niepokój zaczyna budzić to, że są już pierwsze symptomy załamania. Od 1 listopada br. nastąpi obniżenie finansowania dwóch bardzo ważnych procedur: wszczepienia kardiowertera-defibrylatora i wszczepienia/wymiany kardiowertera-defibrylatora z funkcją resynchronizującą. Nie jest to spadek mały, finansowanie zmniejszy się aż o 14%. Odbije się to w perspektywie rocznej – ośrodkom kardiologicznym ubędzie 38 mln zł środków.

Kolejne problemy, które zaznaczył profesor Opolski to słaby dostęp do nowoczesnych procedur i leków innowacyjnych, niski poziom dostępności do specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, rehabilitacji kardiologicznej i miejsca w systemie oceny jakości referencyjności oraz niedocenianie roli konsultantów wojewódzkich.

 

Opracowano na podstawie wystąpienia: „Sukcesy, problemy i wyzwania kardiologii polskiej 2012” prof. dr hab. med. Grzegorza Opolskiego, Konsultanta Krajowego ds. Kardiologii.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.