Intensywna Terapia Kardiologiczna w Teorii i Praktyce Klinicznej tematem przewodnim II Konferencji Intensywnej Terapii Kardiologicznej

O potrzebie interdyscyplinarnego podejścia do chorego w OITK oraz o II Konferencji Intensywnej Terapii Kardiologicznej, która odbędzie się 29 marca br. w Katowicach rozmawiamy z prof. dr hab. n. med. Beatą Średniawą oraz dr n. med. Jackiem Kowalczykiem z Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji PTK.

To już druga konferencja Intensywnej Terapii Kardiologicznej. Skąd wzięła się potrzeba organizowania spotkań poświęconych tej tematyce?

Powiedziałabym raczej, że to dopiero druga konferencja. Intensywna Terapia Kardiologiczna to połączenie dwóch dziedzin medycyny: kardiologii i intensywnej terapii, które się wzajemnie przeplatają w ostrych stanach kardiologicznych, będących w zdecydowanej większości stanami bezpośredniego zagrożenia życia, co podkreśla wagę problemu. Ogromny postęp jaki dokonał się w ostatnich latach w kardiologii powoduje, że wiedza z jej zakresu jest coraz bardziej szczegółowa i przez to tworzą się coraz węższe specjalizacje. Wspomniana II Konferencja Intensywnej Terapii Kardiologicznej ma na celu przybliżenie najnowszej wiedzy z tego zakresu z wyeksponowaniem jej interdyscyplinarnego charakteru. Sukces i zainteresowanie ubiegłoroczną, pierwszą tego typu konferencją w naszym kraju, są najlepszymi argumentami przemawiającymi za potrzebą kontynuowania cyklu tego typu konferencji w bardzo napiętym już kalendarzu wydarzeń kardiologicznych.

Pracy na oddziale OITK w żadnym razie nie można nazwać rutynową. Jest pełna nieprzewidzianych sytuacji, które wymagają podejmowania szybkich, trafnych, często niekonwencjonalnych decyzji. Dlaczego intensywna opieka kardiologiczna to taka trudna i wymagająca dziedzina?

Między innymi właśnie dlatego, że wymaga ogromnej wiedzy połączonej z praktyką i doświadczeniem, które łącznie pozwolą na szybkie podjęcie trafnych decyzji i działań, co w rezultacie może uratować ludzkie życie. To nieodzowne połączenie praktyki z ogromną i interdyscyplinarną wiedzą, które muszą się przełożyć na szybkość właściwego postępowania oceniam za najtrudniejsze w tej pełnej wyzwań dziedzinie jaką bez wątpienia jest intensywna terapia kardiologiczna.

Tegoroczna konferencja odbędzie się pod hasłem INTENSYWNA TERAPIA KARDIOLOGICZNA W TEORII I PRAKTYCE KLINICZNEJ. Czy w naszych warunkach teoria pokrywa się z praktyką?

Polska kardiologia stoi na wysokim poziomie i w wielu aspektach nie odbiega od poziomu zachodnioeuropejskiego, więc nie mamy się czego wstydzić. Aktualnie wydaje się, że najbardziej pozostajemy w tyle w zakresie hipotermii terapeutycznej, która w naszym kraju nadal pozostaje metodą nową i dopiero wdrażaną. Z tych tez powodów jednym z tematów wiodących konferencji ma być tematyka zastosowania hipotermii terapeutycznej w OITK oraz OIT.

Jakie tematy przewidziane są w programie konferencji?

Program konferencji jest bardzo bogaty i różnorodny, jednak można wydzielić pewne tematy wiodące, do których niewątpliwie można zaliczyć: interdyscyplinarne podejście do chorego w OITK, w tym problemy związane z leczeniem cukrzycy, udarów mózgu, niewydolności nerek i powikłań krwotocznych.

Jak ważne w OITK jest interdyscyplinarne podejście do chorego?

Stany zagrożenia życia wymagają w pilnej diagnostyce różnicowej uwzględnienia różnych jednostek chorobowych niejednokrotnie z rozmaitych dziedzin medycyny, co sprawia, że interdyscyplinarne podejście do chorego w takich sytuacjach jest zawsze konieczne. Wyrazem tego jest współpraca różnych specjalistów w ramach „Heart Team” przy podejmowaniu decyzji dotyczących chorych z pogranicza różnych dyscyplin medycyny. Co więcej, profil pacjentów kardiologicznych zmienił się w ostatnich latach bardzo istotnie. Wynika to z dużego postępu w całej medycynie, jak i samej kardiologii, zwłaszcza interwencyjnej, co przekłada się na lepsze wskaźniki przeżycia, a to z kolei na coraz większy odsetek pacjentów z niewydolnością serca i chorobą wieńcową oraz licznymi schorzeniami współistniejącymi, którzy trafiają na oddziały kardiologiczne. Podobne trendy są obserwowane na oddziałach intensywnej terapii kardiologicznej, gdzie w zdecydowanej większości przypadków mamy do czynienia z chorymi bardzo obciążonymi, nie tylko kardiologicznie, ale również przykładowo podeszłym wiekiem, współistniejącą cukrzycą, niewydolnością nerek, schorzeniami neurologicznymi, czy naczyniowymi. To wszystko sprawia, że pomimo tendencji do coraz węższej specjalizacji w medycynie całościowe, interdyscyplinarne podejście do chorego nadal pozostaje aktualne, a w warunkach OITK wręcz niezbędne.

II Konferencja Intensywnej Terapii Kardiologicznej to nie tylko wykłady, uczestnicy będą też mogli brać aktywny udział w sesjach i zgłębić niektóre zagadnienia od strony praktycznej…

Tak, to prawda w programie konferencji przewidziane są nie tylko wykłady, ale również sesje dydaktyczne prezentujące przypadki kliniczne, które będą nastawione w dużej mierze na aspekty praktyczne. Zaplanowano także sesje interaktywne, w których aktywny udział będą mogli wziąć wszyscy słuchacze za pomocą bezprzewodowych systemów głosowania. W programie konferencji znalazły się również zajęcia praktyczne w formie warsztatów.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała dr Alicja Adach-Kilon

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.