Polskie Towarzystwo Kardiologiczne istnieje już 60 lat - relacja z konferencji prasowej

Prof. Mściwój Semerau-Siemianowski (1885–1953), czołowy internista europejski, to postać kluczowa w historii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. To on „…dostrzegł, że wiedza o chorobach układu krążenia rozwinęła się tak znacznie, że aby ją opanować – i śledzić dalszy postęp – trzeba poświęcić się tej specjalności całkowicie.” [1]

Z jego inicjatywy 15 stycznia 1950 r. powołano Sekcję Kardiologii przy Towarzystwie Internistów Polskich [2], którą 28 lutego 1954 r., podczas Konferencji Sekcji Kardiologicznej TIP, przekształcono w Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK). Pierwszy Zarząd PTK liczył 12 osób i z tego grona na szczególną uwagę zasługują 3 osoby: prof. Jerzy Jakubowski, prof. Edmund Żera i prof. Zdzisław Askanas. Profesorowie ci byli kolejno prezesami PTK przez pierwsze dwie dekady. Każdy z nich był też twórcą własnej wielkiej szkoły kardiologicznej. Prof. Jerzy Jakubowski, pierwszy prezes Zarządu Głównego PTK w kadencji od 28 lutego 1954 r. do 7 czerwca 1961 r. był też pierwszym redaktorem naczelnym Kardiologii Polskiej, oficjalnego czasopisma PTK. Wielkim postaciom z historii PTK poświęcony został artykuł pt. „Polskie Towarzystwo Kardiologiczne w 60-lecie swojego powstania — w hołdzie Ojcom Założycielom” w najnowszym wydaniu Kardiologii Polskiej [3].

PTK było także inicjatorem wprowadzenia nowego tytułu specjalisty – kardiologa, który mogli uzyskać specjaliści II stopnia chorób wewnętrznych. PTK stało się forum wiedzy lekarskiej i pionierem nowych metod obrad; wprowadzono sympozja oraz dyskusje przy okrągłym stole; każdego roku w maju odbywały się Konferencje Dyskusyjne, a na jesieni – Posiedzenia Naukowe, które z czasem przekształciły się w 2-3-dniowe Zjazdy PTK.

28 lutego 2014 r. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne świętowało jubileusz 60-lecia i z tej okazji zorganizowano w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej konferencję prasową. Udział w niej wzięli prof. Z. Kalarus, prezes ZG PTK, byli prezesi PTK – prof. prof. Janina Stępińska, Waldemar Banasiak, Adam Torbicki, Andrzej Cieśliński, Witold Rużyłło i Michał Tender. Nie zabrakło także współpracujących z PTK konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii, prof. Grzegorza Opolskiego i konsultanta krajowego w dziedzinie kardiochirurgii, prof. Mariana Zembali oraz innych zacnych gości.

Konferencję rozpoczął prof. Kalarus przedstawiając strukturę i status Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz wyzwania w bieżącej kadencji – poprawę rokowań wśród pacjentów po przebytym zawale serca oraz udarze niedokrwiennym mózgu w następstwie migotania przedsionków. W drugim wystąpieniu prof. Filipiak przedstawił genezę powstania Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i sylwetki Ojców Założycieli. Potem przedstawiciele PTK odpowiadali na pytania dziennikarzy dotyczące głównie refundacji nowoczesnych leków przeciwpłytkowych w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych, działań w zakresie zdrowia publicznego, planów mających na celu poprawę rokowania chorych z OZW, stanu polskiej kardiologii w odniesieniu do kardiologii europejskiej oraz interdyscyplinarnej współpracy kardiologów w zakresie opieki nad pacjentem kardiologicznym.

Na zakończenie konferencji obecny i byli prezesi PTK złożyli podpisy na tablicy pamiątkowej.

 

Piśmiennictwo:

1. Ceremużyński, L. (2007). W Polsce. Złoty Jubileusz Kardiologii Polskiej. Kardiologia Polska 65, 1025–1028.

2. Kwoczyński, J. (1974). W trzydziestolecie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Kardiologia Polska 17(4); 293-296.

3. Filipiak, K.J., and Kalarus, Z. (2014). Polskie Towarzystwo Kardiologiczne w 60-lecie swojego powstania — w hołdzie Ojcom Założycielom. Kardiologia Polska 72, 111–115.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.