BEATA w Sopocie, czyli jesienna debata z udziałem czterdziestu najwybitniejszych kardiologów z całego świata o nieuniknionym mariażu kardiologii i telemedycyny

Najwybitniejsi specjaliści z Polski i ze świata dyskutować będą o problemach, wyzwaniach  i najnowszych osiągnięciach w dziedzinie telemedycyny oraz efektach jej stosowania w praktyce klinicznej podczas pierwszej międzynarodowej konferencji poświęconej telemedycynie i kardiologii „BEATA” w Sopocie.

W XXI wieku obserwujemy dynamiczny rozwój technologii umożliwiających śledzenie losów pacjentów poza placówkami ochrony zdrowia, w miejscu ich zamieszkania, pracy czy wypoczynku. Rozwiązania te objęte wspólną nazwą telemedycyna, pozwalają na zwiększenie efektywności procesu diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjenta. Poprawia się komfort i efektywność opieki zdrowotnej, skraca czas oczekiwania na wizytę u specjalisty, długość pobytu w szpitalu, zmniejsza się częstość hospitalizacji. Lekarze otrzymują z wyprzedzeniem informację o mogącym nastąpić pogorszeniu stanu zdrowia, czy nawet zagrożeniu życia, co pozwala im zastosować skuteczne środki zaradcze, a w konsekwencji zwiększa się szansa udzielenia pomocy w nagłych przypadkach oraz bezpieczeństwo i komfort życia osób cierpiących na choroby przewlekłe.

W Polsce wciąż czekamy na wprowadzenie telemedycyny do codziennej praktyki leczniczej. Wymaga to dostosowania obowiązującego systemu prawnego, finansowego i organizacyjnego, aby nasi chorzy oraz specjaliści mogli bez przeszkód osiągać korzyści ze stosowania tej technologii. O problemach związanych z wdrożeniem telemedycyny, o najnowszych osiągnięciach w tej dziedzinie i efektach jej stosowania w praktyce klinicznej będą dyskutować najwybitniejsi specjaliści z Polski i ze świata podczas pierwszej międzynarodowej konferencji poświęconej telemedycynie i kardiologii „BEATA” (Baltic Electrocardiology Autumn – Telemedicine and Arrhythmia), która odbędzie się w dn. 10-11 października 2014 w Sopocie.

- Nasze zaproszenie przyjęło wielu ekspertów z całego świata, w tym takie autorytety jak profesorowie: Hugh Calkins,. John Camm,  Karl Heinz Kuck,  Friedrich Koehler, Cecilia Linde i Wojciech Zaręba – mówi Prezydent ISHNE i przewodniczący konferencji, profesor Ryszard Piotrowicz.

- Migotanie przedsionków jest arytmią stanowiącą ze względu na rozpowszechnienie i konsekwencje olbrzymi problem społeczny. Rozpoznaje się ją na podstawie prostego badania EKG, jednak w fazie napadowej rzadko można je uchwycić w standardowym badaniu, choć nawet w postaci napadowej może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak udar mózgu a nawet zgon. Znacznie skuteczniejsze rozpoznanie tej arytmii jest możliwe dzięki przedłużonemu telemonitorowaniu EKG. Wprowadzenie telemonitoringu istotnie zwiększyło rozpoznawalność przypadków, w których zastosowane leczenie (zarówno farmakologiczne jak i inwazyjne) nie przyniosło oczekiwanych efektów i migotanie przedsionków wciąż nawraca, co mimo braku objawów odczuwalnych przez chorego może doprowadzić do udaru - podkreśla dr hab. Przemysław Mitkowski, współorganizator sympozjum. 

- O skuteczności telemedycyny nie trzeba już przekonywać lekarzy. Dowody oparte na wynikach badań naukowych są jednoznaczne. Telemedycyna jest dla wielu chorych prawdziwą szansą na prowadzenie w miarę normalnego życia. W Polsce nadal istnieją duże problemy z upowszechnianiem tej technologii. Mamy nadzieję, że zaplanowane Europejskie Forum będzie okazją dla polityków, środowisk opiniotwórczych i osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki zdrowotnej, a także dla lekarzy – ekspertów na wypracowanie efektywnych metod i sposobów stopniowego wprowadzenia tych rozwiązań także w Polsce – mówi profesor Piotrowicz.

Zapewnienie sprawnie działającej i efektywnej kosztowo opieki medycznej nad pacjentami, to jedno
z największych obecnie wyzwań systemu zdrowia. Rozwiązania z zakresu telemedycyny stanowią doskonałą odpowiedź na to zapotrzebowanie. W Polsce mamy już pierwsze, bardzo pozytywne przykłady. Pacjenci z zaburzeniami rytmu serca i wszczepionymi urządzeniami regulującymi pracę serca mogą w niektórych ośrodkach korzystać z dobrodziejstw systemów telemedycznych. Wszczepione urządzenie (kardiowerter-defibrylator, system do resynchronizacji skurczu serca, stymulator, rejestrator arytmii - ILR) bezprzewodowo przesyła dane dotyczące swojej pracy oraz pewne informacje o stanie klinicznym pacjenta do dedykowanego serwera, który udostępnia je lekarzowi sprawującemu opiekę nad chorym. Pacjenci korzystający z systemu mogą samodzielnie inicjować transmisję danych, albo urządzenie w przypadku wykrycia nieprawidłowości, samo inicjuje transmisję. System pozwala także na zdalne monitorowanie zastoju w krążeniu płucnym, parametr ten wskazuje na możliwość zbliżającego się pogorszenia przewlekłej niewydolności serca.

- W momencie otrzymania danych z urządzenia pacjenta, lekarz ma możliwość zapoznania się z aktualnym stanem zdrowia chorego i w razie konieczności dokonania zmian w leczeniu farmakologicznym jak i w ustawieniach programu wszczepionego urządzenia – mówi dr hab. Przemysław Mitkowski - z jednej strony wcześniejsze, niż to wynika z terminu zaplanowanej kolejnej wizyty kontrolnej wezwanie chorego, dzięki informacjom uzyskanym z telemonitoringu, może uchronić pacjenta przed koniecznością pobytu w szpitalu. A z drugiej strony  w sytuacjach krytycznych system potrafi bardzo szybko zaalarmować lekarza, by ten mógł praktycznie natychmiast podjąć decyzję o pilnej hospitalizacji chorego.

- Na upowszechnienie czeka również telerehabilitacja kardiologiczna w miejscu zamieszkania pacjenta - mówi prof. Ryszard Piotrowicz - wdrożenie do szerokiej praktyki tej bezpiecznej, efektywnej, akceptowanej  przez pacjentów formy rehabilitacji pozwoli na zwiększenie wysoce niezadowalającego dostępu do tej procedury i umożliwi wyrównanie rażących dysproporcji regionalnych w tym przedmiocie.

Kongres BEATA (BALTIC ELECTROCARDIOLOGY AUTUMN: TELEMEDICINE AND ARRHYTHMIA) odbędzie się 10-11 października 2014 w Sopocie. Szczegółowy program konferencji: www.baltic-arrhythmia.com

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.