Prof. Andrzej Ochała z Górnośląskiego Centrum Kardiologii w Katowicach laureatem nagrody ANDREASA

Nagroda ANDREASA to pierwsza polska nagroda dla kardiologów interwencyjnych. Jest przyznawana od 2006 roku za wybitne osiągnięcia w kardiologii interwencyjnej.

Jej nazwa powstała od imienia Andreasa Gruntziga, który w 1977 roku jako pierwszy wykonał zabieg przezskórnej angioplastyki wieńcowej. Wstąpiliśmy wtedy w nową erę rewaskularyzacji. To był przełom, bo od tego momentu przestaliśmy wykonywać koronarografię na rzecz kardiochirurgów, ale zaczęliśmy kwalifikować pacjentów do leczenia przezskórnego – wspomina prof. Robert J. Gil, kierownik Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSW.

Nagroda jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kardiologii interwencyjnej – za całokształt działalności i/lub znaczące osiągnięcia w roku poprzedzającym jej przyznanie. Po raz pierwszy nagrodę przyznano w 2006 roku, a jej laureatami byli: Paweł Buszman, Robert J. Gil, Witold Rużyłło, Adam Witkowski, Krzysztof Żmudka.

Prof. Adam Witkowski i prof. Robert J. Gil podczas ceremonii wręczania nagrody ANDREASA

Prof. Adam Witkowski i prof. Robert J. Gil podczas ceremonii wręczania nagrody ANDREASA

Od tamtej pory nagroda ANDREASA jest przyznawana rok rocznie podczas Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej (WCCI). Na liście laureatów znaleźli się Tomasz Siminiak (2007), Dariusz Dudek (2008), Marcin Demkow (2009), Piotr Pieniążek (2010), Jarosław Wójcik (2011), Maciej Lesiak (2012), Jacek Legutko i Jean Marco (2013).

W 2014 r. Kapituła ANDREASA, w skład której weszli:

-        prof. dr hab. med. Paweł Buszman

-        prof. dr hab. med. Robert J. Gil

-        prof. dr hab. med. Witold Rużyłło

-        prof. dr hab. med. Adam Witkowski

-        prof. dr hab. med. Krzysztof Żmudka

zdecydowała, by nagrodę za całokształt osiągnięć przyznać prof. Andrzejowi Ochale z Górnośląskiego Centrum Kardiologii w Katowicach.

Prof. Andrzej Ochała ma bardzo bogaty dorobek badawczy, czego dowodem są liczne publikacje naukowe jego autorstwa. Jest też bardzo aktywny na polu organizacyjno-logistycznym i jest długoletnim członkiem Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W obecnej kadencji pełni funkcję Przewodniczącego Asocjacji. To wybitna osobowość w polskiej kardiologii interwencyjnej – powiedział prof. Adam Witkowski, kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Aninie.

Prof. Andrzej Ochała laureat nagrody ANDREASA

Prof. Andrzej Ochała laureat nagrody ANDREASA


Autor fotografii: Wojciech Deutschmann

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.