I Polski Kongres „Pokonać Sepsę” – wspólnie możemy odwrócić tragiczny trend

Sepsa to szkodliwa reakcja organizmu na zakażenie, która zagraża każdemu. Rocznie występuje u 20–30 milionów pacjentów w skali globalnej, w tym u ponad 6 milionów noworodków i małych dzieci. Może prowadzić do niewydolności wielu narządów, a w konsekwencji do śmierci. Co kilka sekund ktoś umiera z powodu sepsy. Dziesiątkuje ona mieszkańców krajów zarówno rozwiniętych, jak i rozwijających się. Jest częstszą przyczyną zgonów niż rak piersi i rak jelita grubego łącznie. Stanowi problem społeczny i interdyscyplinarny, prawdziwe wyzwanie dla współczesnej medycyny.

Rozpoznanie sepsy nie jest proste – opiera się głównie na ocenie stanu klinicznego pacjenta, co wymaga wiedzy i doświadczenia lekarzy. Sepsa, w odróżnieniu od np. zawału serca, nie ma specyficznych wskaźników diagnostycznych, a jej objawy są niejednoznaczne. Późne rozpoznanie – z reguły dopiero na oddziałach intensywnej terapii (OIT), a nie w obszarze pomocy przedszpitalnej, na oddziałach ratunkowych, czy szpitalnych – powoduje, że sepsa jest niewłaściwie i nieskutecznie leczona.

Pomimo postępów współczesnej medycyny (szczepionki, antybiotyki, intensywna terapia) sepsa pozostaje główną przyczyną zgonów z powodu zakażeń. Szpitalna śmiertelność z powodu sepsy waha się między 30 a 60%. Ciężka sepsa i wstrząs septyczny są najczęstszą przyczyną zgonów na OIT. Prowadzony w latach 2003–2009 rejestr przypadków ciężkiej sepsy na OIT w Polsce wykazał śmiertelność w granicach 50% – szacuje się, że jest to co najmniej 20 tysięcy osób rocznie.

Epidemiologia sepsy w Polsce długo była oceniana niewłaściwie – według etiologii poszczególnych zakażeń. Nadal funkcjonują podziały klinicznych postaci zakażeń oparte na pojęciach z XIX wieku („zakażenie krwi”, czyli „posocznica”). Ta tradycyjna klasyfikacja chorób nie uwzględnia współczesnych podziałów diagnostycznych w oparciu o narastającą intensywność zakażeń ogólnoustrojowych. W Polsce sepsa nie widnieje w klasyfikacji chorób ICD-10 jako odrębna jednostka chorobowa, przez co nie można prowadzić systematycznej oceny tego zjawiska i jego konsekwencji zdrowotnych.

Sepsa wymaga bardzo poważnego traktowania i interdyscyplinarnej dyskusji, która pozwoli wytyczyć właściwą strategię postępowania. Stąd powstała koncepcja zorganizowania I Polskiego Kongresu „Pokonać Sepsę”.

 

I Polski Kongres „Pokonać Sepsę” odbędzie w dniach 24–26 września 2015 r. we Wrocławskim Centrum Kongresowym, a jego organizatorami są Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, kierowana przez prof. dr hab. Andrzeja Küblera, Stowarzyszenie na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy „Pokonać Sepsę” oraz casusMEDICAL.

 

I Polski Kongres „Pokonać Sepsę” – inicjatywa i cele

Zagrożenie spowodowane sepsą staje się coraz bardziej widoczne, a zainteresowanie tym problemem stale wzrasta. Polscy lekarze już w 2001 r. utworzyli Grupę Roboczą ds. Sepsy w ramach Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTAiIT). Na całym świecie organizowane są spotkania poświęcone sepsie, w których Polacy systematycznie uczestniczą. Potrzebna jest jednak dyskusja na gruncie polskim i działania, które ukierunkują zainteresowania pracowników opieki zdrowotnej oraz społeczeństwa na problem ciężkich zakażeń w naszym kraju.

Motywem przewodnim I Polskiego Kongresu „Pokonać Sepsę” jest obudzenie świadomości – coraz więcej chorych umiera w przebiegu ciężkich zakażeń ogólnoustrojowych. Oszacowanie ilu pacjentów ma objawy sepsy oraz dlaczego i ilu z tego powodu umiera pozwoli ustalić strategię postępowania dla optymalizacji wyników leczenia.

Celem I Polskiego Kongresu „Pokonać Sepsę” jest zaalarmowanie polskiego środowiska medycznego oraz opinii publicznej, że ciężkie ogólnoustrojowe zakażenia (sepsa) wymagają poważnego i systemowego potraktowania, tak jak choroby układu krążenia, czy choroby nowotworowe. Zamierzeniem organizatorów Kongresu jest praca nad utworzeniem narodowego programu leczenia ciężkich zakażeń ogólnoustrojowych

I Polski Kongres „Pokonać Sepsę” – jaka tematyka?

Tematyka będzie wielokierunkowa – od osiągnięć w badaniach podstawowych przez dokonania w zakresie diagnostyki po postępy w dziedzinie terapii. Zamiarem organizatorów Kongresu jest możliwie szerokie potraktowanie problemu „medycyny zakażeń”. Dlatego utworzenie narodowego programu leczenia ciężkich zakażeń ogólnoustrojowych staje się celem potencjalnych zamierzeń organizatorów Kongresu.

I Polski Kongres „Pokonać Sepsę” – dla kogo?

Kongres skierowany jest do całego środowiska medycznego, a pośrednio też do opinii publicznej. Zapraszamy przede wszystkim lekarzy anestezjologów, chirurgów, internistów, mikrobiologów, diagnostyków, lekarzy innych specjalności w tym m.in. w dziedzinie medycyny ratunkowej i lekarzy POZ. Grupa Robocza ds. Sepsy zajmuje się głównie problemem leczenia przypadków ciężkiej sepsy i wstrząsu septycznego na OIT. Problem sepsy wykracza jednak poza granice oddziałów intensywnej terapii. Sepsa jest problemem interdyscyplinarnym i dla wytyczenia właściwej strategii postępowania w przypadkach sepsy dyskusja interdyscyplinarna jest niezbędna. Tylko wspólna debata i działania mające na celu promocję oraz wdrożenie systemów wczesnego rozpoznawania i skutecznego leczenia może odwrócić tragiczny trend i uchronić dzieci i dorosłych przed śmiertelną sepsą.

Więcej o I Polskim Kongresie „Pokonać Sepsę” na stronie wydarzenia www.sepsa2015.pl.

 

Kontakt:

Alicja Adach-Kilon

casusMEDICAL/casusBTL

tel. kom. +48 662 02 11 93

e-mail: alicja.adach-kilon@casusbtl.pl

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.