Konferencja Zespołów Sercowych TAVI – THT Poland 2015

Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie rozwoju zastawek aortalnych, postępy w metodach leczenia zastawki mitralnej oraz metody postępowania z pacjentami z niedomykalnością zastawek to tylko niektóre kwestie, które zostaną poruszone podczas Konferencji poświęconej Zespołom Sercowym TAVI – THT Poland 2015, która odbędzie się w dniach 19-20 lutego 2015 roku w Katowicach. 

Przezcewnikowa implantacja zastawek aortalnych (TAVI - Transcatheter Aortic Valve Implantation) to metoda małoinwazyjna, szczególnie wskazana u pacjentów z licznymi obciążeniami zdrowotnymi, dla których klasyczna operacja kardiochirurgiczna wiązałaby się
z wysokim ryzykiem powikłań. Od 2002 roku, kiedy wykonano pierwszy zabieg implantacji protezy aortalnej metodą przezcewnikową, TAVI stało się skuteczną alternatywą dla dotychczasowych metod leczenia u pacjentów wysokiego ryzyka operacji. Do września 2014 roku na świecie przeprowadzono ponad 50 000 takich zabiegów, a wyniki badań randomizowanych oraz rejestrów potwierdzają skuteczność i bezpieczeństwo tej metody leczenia. Wyniki leczenia, dynamiczny rozwój technologii TAVI, miniaturyzacja sprzętu oraz coraz bardziej rosnące doświadczenie ośrodków TAVI sprzyja rozpowszechnieniu TAVI na świecie.

Program drugiej edycji Konferencji THT Poland w Katowicach obejmie sesje tematyczne dla szerokiej grupy specjalistów związanych z tą tematyką: kardiologów inwazyjnych, kardiochirurgów, anestezjologów, radiologów, echokardiografistów, oraz pielęgniarek


i techników.

Multidyscyplinarny charakter wydarzenia potwierdzają patronaty licznych sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Sekcji Kardiochirurgii, Sekcji Echokardiografii, Sekcji Wad Zastawkowych Serca, Sekcji Echokardiografii oraz Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej.

THT Poland (TAVI Heart Team Poland) to organizowana od 2014 roku międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniu TAVI. Jej celem jest utworzenie miejsca wymiany doświadczeń oraz edukacji członków Zespołów Sercowych, a także prezentowanie nowych rozwiązań w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie kardiologii inwazyjnej
i kardiochirurgii.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 19-20 lutego 2015 roku w hotelu Angelo w Katowicach

Dodatkowych informacji udziela:
Piotr Jamrogiewicz
PRIMUM Public Relations
ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
+48 22 690 67 39, 784 724 091, e-mail: p.jamrogiewicz@primum.pl

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.