Komórki macierzyste głównym tematem Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Regeneracyjnej

W dniach 30 maja - 1 czerwca 2013 r. w Szczecinie odbyła się pierwsza Konferencja Polskiego Towarzystwa Medycyny Regeneracyjnej (PTMR) poświęcona komórkom macierzystym i ich innowacyjnym wykorzystaniom w medycynie.  W spotkaniu wzięła udział elita naukowców z całego świata. Partnerem wydarzenia był Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM).

Polskie Towarzystwo Medycyny Regeneracyjnej powstało w październiku 2011 roku. Jego założycielem i przewodniczącym jest światowej sławy prof. dr hab. n. med. Mariusz Ratajczak, którego zespół odkrył w dorosłych tkankach – szpiku i krwi pępowinowej, komórki o charakterze embrionalnym - tzw. VSEL. Celem stowarzyszenia jest rozwój nowej dziedziny wiedzy medycznej – medycyny regeneracyjnej, która opierać się będzie na wykorzystaniu potencjału komórek macierzystych. Polski Bank Komórek Macierzystych jest członkiem wspierającym Towarzystwo w obszarze zasobów komórek macierzystych z krwi pępowinowej w Polsce.

Medycyna regeneracyjna to przyszłość i wyzwanie współczesnej medycyny. To szansa na szersze wykorzystanie unikatowych właściwości komórek macierzystych z krwi pępowinowej. Jednak bez współpracy między naukowcami i klinicystami z różnych zakątków świata dalszy rozwój nie byłby możliwy. Dlatego takie inicjatywy, jak Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Regeneracyjnej są wyjątkową okazją dla polskich lekarzy do wymiany doświadczeń z ekspertami z zagranicy – mówi dr Tomasz Baran, Polski Bank Komórek Macierzystych.

W Kongresie PTMR wzięli udział wybitni eksperci z Europy (w tym z Polski), Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Australii i Azji, którzy zaprezentowali autorskie prelekcje. Jednym z gości specjalnych był prof. Hal E. Broxmeyer, światowej sławy hematolog, który przeprowadził pierwsze udane przeszczepienie krwi pępowinowej.

Tematyka spotkania koncentrowała się głównie na komórkach macierzystych ze szpiku i krwi pępowinowej, a następnie wykorzystania w medycynie regeneracyjnej. Szeroko omówione zostały również kwestie związane z samą medycyną regeneracyjną. Ponadto poruszono problem starzenia się w kontekście komórek macierzystych, a także przedstawiono aspekty prawne i etyczne dotyczące badań i wykorzystania tych komórek.

Komórki macierzyste są przyszłością i będą kiedyś stosowane znacznie szerzej w terapii niż do tej pory, nie tylko ze wskazań hematologicznych, ale również w leczeniu innych chorób, takich jak zawał mięśnia sercowego, schorzenia ośrodkowego układu nerwowego czy cukrzyca – mówi prof. Mariusz Ratajczak, prezes PTMR. Niewątpliwie krew pępowinowa jest źródłem nie tylko komórek krwiotwórczych, ale wiemy również, że są tam takie prawdziwe perełki – komórki znacznie wcześniejsze rozwojowo, które będą mogły znaleźć zastosowanie w przyszłości w medycynie – dodaje prof. Ratajczak.

Informacja prasowa przesłana przez agencję KuźniaPR

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.