Leczenie inwazyjne w ostrym zespole wieńcowym/zawale serca

Najczęstszą przyczyną ostrego zespołu wieńcowego i zawału serca jest nagłe zamknięcie lub istotne zwężenie naczynia wieńcowego. Nagłe pęknięcie blaszki miażdżycowej powoduje wykrzepianie krwi na odsłoniętej powierzchni naczynia, tworzenie się czopu z krwinek i płytek krwi – przeszkody w przepływie krwi przez naczynie. Niedostateczny dopływ krwi do komórek mięśnia sercowego powoduje ich obumieranie. Stąd jednym z najważniejszych celów w leczeniu ostrej fazy zawału serca jest możliwie jak najszybsze udrożnienie zamkniętego naczynia, tzw. leczenie reperfuzyjne.

Jeszcze stosunkowo niedawno najpowszechniej dostępną metodą leczenia reperfuzyjnego było rozpuszczenie skrzepu przy pomocy leków fibrynolitycznych (tzw. fibrynoliza). Rozwój kardiologii, w tym kardiologii inwazyjnej, pozwolił na opracowanie metod inwazyjnego udrażniania zamkniętych/zwężonych naczyń. Obecnie docelowo każdy pacjent z ostrym zespołem wieńcowym powinien mieć możliwie jak najszybciej wykonane badanie drożności tętnic wieńcowych, koronarografię. Koronarografia to badanie inwazyjne, podczas którego nakłuwa się tętnicę odpromieniową (na kończynie górnej, na wysokości nadgarstka) lub udową i przez to nakłucie wprowadza cewnik aż do ujścia tętnic wieńcowych. W trakcie badania pacjent jest przytomny i leży na stole operacyjnym pod lampą rentgenowską. Po wprowadzeniu cewnika do ujścia tętnicy wieńcowej podawany jest środek kontrastowy, który umożliwia zakontrastowanie światła naczynia na filmie rentgenowskim. Następnie lekarz-operator ocenia drożność naczyń wieńcowego poszukując miejsc istotnego zwężenia ich światła. Jeżeli zostanie wykryta istotna zmiana może ona od razu zostać udrożniona.

Zabieg inwazyjnego wewnątrznaczyniowego udrożnienia tętnicy wieńcowej nazywa się angioplastyką balonową. Angioplastyka balonowa to interwencja na tętnicy wieńcowej z wykorzystaniem cewnika zakończonego balonem, który umieszcza się w miejscu zwężenia, a następnie rozpręża. Balon rozprężając się napiera na ściany tętnicy w miejscu zwężenia – powoduje ich odkształcenie i przywrócenie przepływu przez naczynie. W większości przypadków zabieg angioplastyki wieńcowej optymalizuje się implantacją stentu. Stent to rodzaj siatki metalowej, którą wprowadza się w miejsce pierwotnego zwężenia, następnie rozpiera balonem i pozostawia rozparty w ścianie naczynia. Ma to być rusztowanie podpierające ściany naczynia i utrudniające powstanie ponownego zwężenia.

W przypadku rozsianych zmian istotnie zwężających światło więcej niż jednej tętnicy wieńcowej lub istotnie ograniczających przepływ krwi w najważniejszym naczyniu wieńcowym (pniu lewej tętnicy wieńcowej) optymalnym leczeniem reperfuzyjnym jest zabieg pomostowania tętnic wieńcowych, tzw. bypass’y. Oczywiście, decyzja o takim leczeniu musi być poprzedzona wnikliwą diagnostyką stanu tętnic wieńcowych, czyli badaniem koronarograficznym.

 

Pomostowanie tętnic wieńcowych to zabieg operacyjny, polegający na wytworzeniu obejść (pomostów) naczyniowych omijających zwężone odcinki naczyń wieńcowych. Operację wykonuje się w znieczuleniu ogólnym. Dostęp do serca uzyskuje się poprzez rozcięcie mostka lub nacięcie przestrzeni między żebrami (ten mniej inwazyjny dostęp nie zawsze jest możliwy do zastosowania). Do wykonania pomostu naczyniowego należy pobrać odpowiedniej jakości naczynie (tętnicę lub żyłę) z innego miejsca w organizmie. Pomosty naczyniowe mogą być wytworzone z tętnic znajdujących się na przedniej ścianie klatki piersiowej (pobranie tych tętnic nie ma wpływu na unaczynienie innych organów). Do wykonania pomostów mogą też służyć żyły pobrane z podudzia. Jeden koniec pobranego naczynia wszczepia się do tętnicy głównej, drugi do zwężonej tętnicy za miejscem zwężenia.

 

 

 

Opracowanie:

Dr med. Andrzej Cacko

 

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.