Fundacja

Fundacja Instytut Aterotrombozy

 

Instytut Aterotrombozy istnieje od stycznia 2005 roku. Jednym z inicjatorów jego powstania i patronem merytorycznym projektu był prof. dr hab. Andrzej Budaj, kierownik Kliniki Kardiologii CMKP Szpitala Grochowskiego w Warszawie.

 

Do głównych celów Instytutu należą: podniesienie – wśród środowisk medycznych oraz całego społeczeństwa polskiego – świadomości istnienia problemu aterotrombozy, stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczenia między całym środowiskiem medycznym, ochrona i promocja zdrowia oraz popularyzacja idei zdrowego życia.

 


 

Konferencje Instytutu Aterotrombozy

 

Choroby sercowo-naczyniowe są jednym z najważniejszych zagrożeń, z którymi musi się zmierzyć polskie społeczeństwo. Statystyki nie są optymistyczne, ale można skutecznie przeciwdziałać dalszemu zwiększaniu się problemu. Niezbędna jest jednak aktywna współpraca całego środowiska medycznego oraz wzajemna wymiana wiedzy i doświadczenia. W tym celu Instytut Aterotrombozy organizuje doroczne interdyscyplinarne Konferencje Naukowe. W dotychczas zorganizowanych Ogólnopolskich Konferencjach Naukowych Instytutu Aterotrombozy wzięło udział ponad 2000 lekarzy wielu specjalności. Wśród znamienitych gości zagranicznych znaleźli się m.in.: prof. Keith A.A. Fox z Edynburga, prof. John Deanfield z Londynu, prof. Robert Ross z Kanady.

 

 

 

Rada Programowa Instytutu Aterotrombozy

Radę Programową Instytutu Aterotrombozy stanowi 20 uznanych ekspertów wielu dziedzin medycyny w tym kardiologii, neurologii, chirurgii naczyniowej i ogólnej, medycyny rodzinnej i pediatrii. Dotychczas jej pracami kierowali prof. dr hab. Andrzej Budaj, prof. dr hab. Janina Stępińska oraz prof. dr hab. Edward Franek.


Rada Programowa w latach 2005-2015

Przewodniczący Rady Programowej:

 
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj   Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka, Oddział Kliniczny Kardiologii/Klinika Kardiologii CMKP, Warszawa
Prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska   Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Warszawa
Prof. dr hab. n. med. Edward Franek   Centralny Szpital Kliniczny MSW, Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii, Warszawa

Członkowie Rady Programowej:
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Beręsewicz   Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Studium Kliniczno-Dydaktyczne, Zakład Fizjologii Klinicznej, Warszawa
Prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska   Instytut Psychiatrii i Neurologii, II Klinika Neurologiczna, Warszawa
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas   Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Warszawa Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej, Łódź
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jerzy Filipiak   Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski, I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawa
Dr hab. n. med. Marcin Grabowski   Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawa
Prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień   Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii
Prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska –Suchowierska   Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Klinika Medycyny Rodzinnej, Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Kości, Warszawa
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz   Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdańsk
Prof. dr hab. n. med. Marek Naruszewicz   Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii, Warszawa
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski   Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Katedra i Klinika Kardiologii
Dr n. med. Jarosław Pniewski   Szpital Czerniakowski, Oddział Neurologiczny, Warszawa
Prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz   Instytut Psychiatrii i Neurologii, I Klinika Neurologiczna, Warszawa
Prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert   Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski, Katedra Medycyny Rodzinnej, Gdańsk
Dr hab. n. med. Maciej Skórski   Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej, Warszawa
Prof. dr hab. n. med. Piotr Socha   Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" ,Oddział Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, Warszawa
Dr n. med. Krzysztof Stępień   Poradnia Kardiologiczna PULS, Bełchatów
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek   Śląskie Centrum Chorób Serca, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Diabetologii III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Zabrze
Prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska   Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski, I Katedra Pediatrii
Prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki   Europejskie Centrum Zdrowia Otwock Szpital im. Fryderyka Chopina, Klinika Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo-Zatorowych, Otwock
Prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski   Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, Warszawa
Dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski   Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdańsk
 
Stali współpracownicy
Dr n. med. Paweł Balsam   Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Katedra i Klinika Kardiologii, Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Elektrokardiograficznej, Warszawa
Dr n.med. Andrzej Cacko   Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawa
Lek. med. Małgorzata Cacko   Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie
Lek. med. Marek Cacko   Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawa
Lek. med. Katarzyna Czerwińska   Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa
Lek. med. Anna Galas   Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa
Dr n. med. Anna Hrynkiewicz-Szymańska   Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych, Warszawa
Dr n. med. Ewa Janeczko-Sosnowska   Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii, Warszawa
Prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski   Uniwersytet Jagielloński, Instytut Kardiologii Collegium Medicum, Profesor nadzwyczajny I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Kraków
Dr n. med. Łukasz Kołtowski   Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawa
Dr n. med. Marek Postuła   Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Klinika Kardiologii Zachowawczej i Nadciśnienia Tętniczego, Warszawa
Dr n. med. Agnieszka Serafin   Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawa
Dr n. med. Cezary Sosnowski   Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Samodzielna Pracownia Hemodynamiki , Warszawa
Prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj   Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, I Klinika Kardiologii
Dr n. med. Michał Zabłocki   Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Katedra i Klinika Kardiologii, Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Elektrokardiograficznej, Warszawa
Dr n. med. Marta Załęska-Kocięcka   Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, WarszawaNagrody Instytutu Aterotrombozy

Tradycją Instytutu Aterotrombozy jest przyznawanie nagród za najbardziej oryginalne doniesienie dotyczące tej choroby, przedstawione na Kongresach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.


Wydawnictwa Instytutu Aterotrombozy

W swojej dotychczasowej działalności redakcja medyczna Instytutu Aterotrombozy we współpracy z Radą Programową opracowała wiele materiałów drukowanych i multimedialnych skierowanych do pacjentów i środowiska medycznego.

Pacjenci i ich rodziny otrzymały dostęp do wielu poradników w tym: „Aterotromboza – niszczy, osłabia, zabija”, „Aterotromboza a otyłość i zespół metaboliczny” oraz „Aterotromboza a udar mózgu”.

Dużym powodzeniem wśród lekarzy cieszyła się seria książek „trialBase. Przegląd badań klinicznych w kardiologii”. Wielki sukces odniosła także publikacja pt.: „Skale Ryzyka w wytycznych ESC – praktyczne kompendium” przygotowana przez zespół ekspertów pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Janiny Stępińskiej.

 


Portale FaktyMedyczne.pl i aterotromboza.org.pl

Fundacja Instytut Aterotrombozy jest wydawcą portali dla pacjentów i lekarzy

FaktyMedyczne.pl i aterotromboza.org.pl to serwisy, który od lat cieszy się uznaniem wśród lekarzy. Przez wiele lat dzięki m.in. partnerstwu z theheart.org głównym obszarem zainteresowania była kardiologia. Teraz szerszy zakres tematyczny i nowy sposób prezentowania informacji sprawiły, że grono jego odbiorców powiększyło się o lekarzy również innych specjalizacji. Zawartość portalu podzielona została na różne sekcje tematyczne: podstawowa opieka zdrowotna i medycyna rodzinna, kardiologia z kardiochirurgią, diabetologia, neurologia, chirurgia ogólna i chirurgia naczyniowa. 
W poszczególnych działach znajdują się materiały zawierające najnowsze informacje, komentarze autorytetów oraz wywiady z ekspertami z danej dziedziny.


Zarząd Fundacji

Prezesem Zarządu jest Adrian Szulczyński.

Od 2002 roku Dyrektor Zarządzający w Grupie casusBTL, w której skład wchodzą struktury casusMEDICAL i MEDICALmultimedia, zajmującej się szeroko pojętą komunikacją medyczną i nowoczesną edukacją. Równocześnie od 2005 roku Prezes Zarządu Fundacji Instytut Aterotrombozy. Organizator wielu innowacyjnych programów edukacji podyplomowej dla lekarzy oraz akcji skierowanych do społeczeństwa mających na celu podniesienie poziomu leczenia i jakości życia pacjentów w Polsce. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt: instytut@aterotromboza.org.pl


 

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.