Konferencje

Konferencje Naukowe Instytutu Aterotrombozy

Fundacja Instytut Aterotrombozy – pod nadzorem Rady Programowej z prof. A. Budajem, prof. Janiną Stępińską i prof. Edwardem Frankiem na czele, z wielkim sukcesem zorganizowała cykl Konferencji Naukowych Instytutu Aterotrombozy. Główną ideą tych spotkań było propagowanie interdyscyplinarnego podejścia w leczeniu tego schorzenia. Konferencje rok rocznie gromadziły setki lekarzy różnych specjalności, m.in. lekarzy rodzinnych, internistów, kardiologów, diabetologów, nefrologów. Konferencje te miały nowoczesną formułę i oprócz sesji naukowych, przewidziano w nich także debaty pro-kontra i interaktywne dyskusje z udziałem uczestników. Poziom merytoryczny konferencji gwarantował udział znakomitych specjalistów z kraju – prof. J. Stępińska, prof. A. Undas, prof. D. Dudek, prof. A. Budaj, prof. K. Filipiak, prof. E. Franek, oraz z zagranicy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się wybitni specjaliści światowego formatu – prof. Keith A.A. Fox z Edynburga, prof. John Deanfield z Londynu, prof. Robert Ross z Kanady.

I Konferencja Naukowa Instytutu Aterotrombozy, pod hasłem „Aterotromboza – prewencja i terapia”, odbyła się 14 stycznia 2006 r. w Warszawie. Zgromadziła ponad 500 lekarzy specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Podczas sesji naukowych dyskutowano m.in. o patofizjologii, epidemiologii, prewencji i leczeniu aterotrombozy. Gościem specjalnym był prof. Keith A.A. Fox z Oddziału Sercowo-Naczyniowego Królewskiego Szpitala Kardiologicznego w Edynburgu, który wygłosił wykład o nowych podejściach terapeutycznych w aterotrombozie i zaprezentował wyniki międzynarodowych badań nad zależnością między powikłaniami aterotrombozy a udarem mózgu, zawałem serca oraz innymi następstwami incydentów niedokrwiennych.

II Konferencja Naukowa Instytutu Aterotrombozy odbyła się 20 stycznia 2007 r. w Warszawie. Uczestniczyło w niej blisko 350 specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Hasło przewodnie konferencji brzmiało „Aterotromboza – choroba całego życia”. Dyskutowano zagadnienia związane z czynnikami ryzyka aterotrombozy, sposoby jej zapobiegania i leczenia w różnym wieku – u dzieci, dorosłych i osób starszych. Gościem specjalnym był prof. John Deanfield z Institute of Child Health w Londynie, który w swoim wykładzie „Lifetime Management of Atherothrombosis” podkreślił istotną rolę prewencji w zapobieganiu aterotrombozie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


III Konferencja Naukowa Instytutu Aterotrombozy odbyła się 23 lutego 2008 r. w Warszawie. Jej tematem przewodnim była „Aterotromboza – ryzyko, prewencja, leczenie następstw”. W czasie konferencji zorganizowano trzy sesje naukowe: „Czym jest aterotromboza?”, „Aterotromboza: skale ryzyka a skala problemu w codziennej praktyce”, „Objawowa aterotromboza – leczymy następstwa, kontynuujemy profilaktykę”. Specjaliści z zakresu kardiologii, neurologii, diabetologii, medycyny rodzinnej i pediatrii szczególną uwagę zwrócili na interdyscyplinarny wymiar aterotrombozy. Gościem specjalnym konferencji był prof. Robert Ross z Queen's University w Kanadzie.

 

IV Konferencja Naukowa Instytutu Aterotrombozy odbyła się 10 stycznia 2009 r. w Warszawie i zgromadziła ponad 500 lekarzy różnych specjalności. Tematem przewodnim tego wydarzenia było „Aterotromboza – zalecenia i kontrowersje. Jak poprawić rokowanie pacjentów?”. Najnowszą wiedzę na temat patofizjologii aterotrombozy wygłosiła prof. dr hab. Anetta Undas. W debacie pro-kontra dyskutowano problemy aterotrombozy w odniesieniu do dwóch populacji chorych: z cukrzycą i ze stabilną chorobą wieńcową. Konferencję zakończyła sesja interaktywna z pytaniami od publiczności i głosowaniem „Gorące tematy 2009”. Każdy uczestnik Konferencji otrzymał edukacyjną broszurę „Skale ryzyka wykorzystywane w wytycznych ESC – praktyczne kompendium” przygotowaną przez uznanych ekspertów współpracujących z Instytutem Aterotrombozy.

 

Cykl konferencji pt. „Nowości w diagnostyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, zaburzeń rytmu serca i dyslipidemii w praktyce klinicznej” organizowany był w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Warszawie. Zgromadził w sumie około 500 osób. Podejmowano tematy, które przybliżyły najnowsze wytyczne w dziedzinie zaburzeń rytmu serca, choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego i zaburzeń lipidowych u chorego wysokiego ryzyka. Omówiono interesujące przypadki kliniczne. Słuchacze mogli aktywnie uczestniczyć w spotkaniu i sprawdzać swoją wiedzę w głosowaniu za właściwym sposobem postępowania z chorymi w przedstawionych sytuacjach klinicznych.

 

 

Kompleksowa organizacja spotkań naukowych i edukacyjnych

Dzięki naszym doświadczeniom i ze względu na szerokie grono naszych specjalistów, z którymi współpracujemy jesteśmy w stanie zaoferować Państwu kompleksową pomoc w organizacji konferencji, kongresów, spotkań naukowych i warsztatów edukacyjnych.

Zapewniamy:

  • opracowanie koncepcji wydarzenia medycznego

  • wsparcie w przygotowaniu programu dydaktycznego

  • wykonanie serwisu internetowego wraz z modułami rejestracji

  • opracowanie i produkcję poligrafii oraz galanterii zjazdowej

  • działania promocyjne

  • kompleksową obsługę organizacyjną i techniczną (w tym także obsługę obecności firm farmaceutycznych)

  • pozyskanie finansowania od sponsorów i uczestników

  • organizację wydarzeń towarzyszących

  • pełną jawność w rozliczeniach finansowych i opiekę prawną.

 

Patronat medialny serwisu aterotromboza.org.pl

Serwisy FaktyMedyczne.pl i aterotromboza.org.pl od lat wspierają środowisko medyczne. Kalendarz wydarzeń przeznaczonych dla lekarzy jest tak bogaty, że nie sposób być na każdym. Chcemy dostarczać naszym czytelnikom informacji, które mogą okazać się potrzebne w ich codziennej praktyce zawodowej. Chętnie obejmiemy patronatem medialnym ciekawe wydarzenia i inicjatywy z zakresu medycyny, ale też zagadnień dotyczących systemu ochrony zdrowia.

Czego oczekujemy?

  • przyznania tytułu patrona medialnego

  • akredytacji dla naszego przedstawiciela na wszystkie wydarzenia konferencyjne

  • umieszczenia aktywnego logo patrona medialnego na stronie internetowej wydarzenia

  • umieszczenia naszego logo na zaproszeniach wysyłanych drogą elektroniczną i pocztową

  • możliwości umieszczenia tablicy reklamowej patrona medialnego na ternie obiektu

  • umieszczenia naszego logo w materiałach dla uczestników konferencji

  • przekazania naszych materiałów reklamowych i informacyjnych uczestnikom wydarzenia

  • wsparcia w dotarciu do ekspertów/VIPów/przedstawicieli komitetów naukowych konferencji w celu przeprowadzenia wywiadu, pozyskania wypowiedzi na temat związany z wydarzeniem

Co oferujemy?

  • objęcie wydarzenia patronatem medialnym

  • obecność przedstawiciela podczas wydarzenia

  • emisję banneru informacyjnego dotyczącego wydarzenia

  • zamieszczenie informacji o wydarzeniu w naszym serwisie

  • zamieszczenie wywiadu/artykułu dot. tematyki wydarzenia zgodnie z wytycznymi organizatorów

  • zamieszczenie relacji (i fotorelacji) z wydarzenia w postaci komentarzy i wywiadów z ekspertami, VIPami, uczestnikami

  • zamieszczenie informacji nt. wydarzenia w naszym newsletterze FaktyMedyczne.pl emitowanym do subskrybentów

  • mailing dedykowany wydarzeniu do subskrybentów

 

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych warunków współpracy.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt: instytut@aterotromboza.org.pl

 

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.