Otyłość, zespół metaboliczny i inne czynniki ryzyka a miażdżyca i jej powikłania

Jest taka choroba, na którą chorują całe rodziny, która dziedziczy się z pokolenia na pokolenie. Jest to jedna z najczęstszych chorób dziedzicznych, spowodowana  uszkodzeniem jednego genu. Nieleczona przyspiesza rozwój miażdżycy i prowadzi do wczesnego występowania incydentów sercowo-naczyniowych. Może skrócić życie nawet o 20-30 lat. Świadomość tej choroby i związanych z nią konsekwencji jest bardzo niska. Niski jest odsetek rozpoznanych i leczonych osób. Mowa o hipercholesterolemii rodzinnej. 

Hipercholesterolemia rodzinna skraca życie nawet o 30 lat

Aterotromboza jest groźnym dla życia procesem będącym następstwem miażdżycy i zaburzeń krzepnięcia.

Co to jest aterotromboza?

Zespół metaboliczny jest zbiorem wzajemnie powiązanych czynników ryzyka rozwoju powikłań sercowo-naczyniowych i metabolicznych (ryzyko kardiometaboliczne). Pomimo że powstało wiele definicji tego zespołu, ostatnia, opracowana w 2005 r. przez International Diabetes Federation (IDF), pozwala w prosty sposób, na podstawie obwodu talii wytypować osoby z otyłością brzuszną i tym samym, zwiększonym ryzykiem kardiometabolicznym. Kryteria podane przez IDF uwzględniają różnice etniczne. U mieszkańców Europy (rasy białej) otyłość brzuszną stwierdzamy, gdy obwód talii mierzony w połowie odległości między dolnym brzegiem żeber, a górnym grzebieniem kości biodrowej jest większy lub równy 80 cm u kobiet, a 94 cm u mężczyzn.

Co to jest zespół metaboliczny?

Analizując zachowania i styl życia ludności krajów wysoko rozwiniętych, należy się spodziewać epidemii zespołu metabolicznego, co będzie miało ogromne znaczenie społeczne. Rosnący problem otyłości dotyczy coraz młodszych osób, również dzieci.

Czy miażdżyca i aterotromboza występują częściej u osób z otyłością i zespołem metabolicznym i czy zwiększają ryzyko sercowo-naczyniowe?

Szacuje się, że u osób z zespołem metabolicznym dziewięć razy częściej rozwinie się cukrzyca typu 2, a trzy razy częściej wystąpi zawał mięśnia sercowego i dwa razy częściej udar mózgu. Ryzyko zachorowania na chorobę niedokrwienną serca, zawał serca oraz inne powikłania aterotrombozy jest większe w zespole metabolicznym niż w cukrzycy typu 2, której nie towarzyszą inne składniki tego zespołu.

Złe nawyki są przyczyną wielu chorób

Najskuteczniejszą metodą zapobiegania rozwojowi aterotrombozy jest jak najwcześniejsza profilaktyka, mająca na celu eliminację czynników ryzyka.

Czy u chorych z zespołem metabolicznym i otyłością możliwe jest zapobieganie miażdżycy i aterotrombozie oraz skuteczne ich leczenie?

U wielu chorych konieczne bywa rozpoczęcie leczenia farmakologicznego w celu zmniejszenia ryzyka kardiometabolicznego. U każdego chorego wskazana jest pomoc lekarza lub dietetyka i często psychologa, choć nie ma zbyt wiele specjalistycznych poradni pomagających chorym w odchudzaniu. Taką pomoc należy szczególnie zalecić osobom z BMI powyżej 40 kg/m². U takich chorych konieczne bywa czasem leczenie operacyjne, które przynieść może bardzo dobre rezultaty. Przed leczeniem operacyjnym wskazana jest próba terapii polegającej na endoskopowym założeniu specjalnego balonu zmniejszającego objętość żołądka. Takie leczenie (od tego roku refundowane przez NFZ) prowadzone jest np. w Klinice Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii CSK MSW w Warszawie.

Piramida zdrowego żywienia
Czytaj więcej

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.