Programy edukacyjne

Programy edukacyjne Instytutu Aterotrombozy

Fundacja Instytut Aterotrombozy prowadzi szeroko pojęte programy edukacyjne, które pozwalają jej realizować cele statutowe związane z podniesieniem świadomości ogółu społeczeństwa na temat istnienia problemu aterotrombozy (prowadzącej do incydentów niedokrwiennych o podłożu sercowo-naczyniowym) oraz stworzeniem platformy wymiany wiedzy i doświadczenia między całym środowiskiem medycznym.


Programy edukacyjne dla środowiska medycznego

Organizujemy, a także wspieramy merytorycznie programy edukacji podyplomowej dla lekarzy i pielęgniarek oparte o różnorodne kanały komunikacji i edukacji. Łączymy tradycyjnie organizowane konferencje i warsztaty z nowoczesnymi rozwiązaniami typu serwisy internetowe i aplikacje mobilne. Preferujemy strategie typu „blended e-learning” polegające na łączeniu szkoleń stacjonarnych z platformą szkoleń online. (zrzut ekranowy z kursu EBM instytutu aterotrombozy, zrzut symulatora decyzji klinicznych w kardiologii – starego nie obecnego)

 

Programy edukacyjne dla pacjentów

Przygotowywane i prowadzone przez nas działania mają na celu propagowanie wiedzy na temat profilaktyki i leczenia różnych postaci choroby niedokrwiennej serca (miażdżyca tętnic wieńcowych), choroby tętnic obwodowych oraz choroby naczyń mózgowych także wśród pacjentów. Organizacja akcji informacyjno-edukacyjnych skierowanych do osób chorych i ich opiekunów ma prowadzić do zwiększenia świadomości z zakresu rozumienia problemu choroby, zasad jej zapobiegania i przebiegu prowadzonej terapii. Jest to niezbędne uzupełnienie zadań edukacyjnych realizowanych przez lekarzy i pielęgniarki.

Szczególny nacisk kładziemy na etykę prowadzonych działań – wszystkie prowadzone są w zgodności z obowiązującymi przepisami Prawa Farmaceutycznego i z poszanowaniem Kodeksu Farmaceutycznej Etyki Marketingowej.


Zapraszamy do współpracy Towarzystwa Medyczne, firmy farmaceutyczne i sprzętowe oraz inne podmioty zainteresowane poprawą jakości życia pacjentów w Polsce.

 


Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt: instytut@aterotromboza.org.pl

 

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.