Z ręką na pulsie

Prestiżowe nagrody w dziedzinie kardiologii i ginekologii wręczone

12 grudnia podczas gali w Filharmonii Narodowej w Warszawie wręczono prestiżowe nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Tegorocznym laureatami zostali dr hab. Katarzyna Stolarz-Skrzypek z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr Krzysztof Nowosielski z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach.

Od kilkunastu lat te prestiżowe wyróżnienia honorują nie tylko dorobek naukowy i innowacyjność badawczą laureatów, ale również ich postawę wobec pacjentów. Kapituły konkursowe tworzą wybitni naukowcy: autorytety w dziedzinie kardiologii i ginekologii, w tym prezesi i wiceprezesi obu towarzystw, a także konsultanci krajowi i wojewódzcy tych specjalizacji. Corocznie nagrodą każdego z Towarzystw nagradzany jest jeden laureat. Dotychczas wyróżnienia przyznano kilkudziesięciu wybitnym polskim specjalistom z ośrodków medycznych i badawczych w całym kraju.

Dr hab. Katarzyna Stolarz-Skrzypek pracuje w Instytucie Kardiologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej praca doktorska dotyczyła zmienności rytmu serca w nadciśnieniu tętniczym, zaś tytułem rozprawy habilitacyjnej był ‘Polimorfizm genów homeostazy sodowej a rozwój nadciśnienia tętniczego i subklinicznych zmian narządowych w jego przebiegu’. Jest autorką szeregu prac naukowych z tych zakresów.

Dr Krzysztof Nowosielski pracuje m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Tychach oraz Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu. Jest również komentatorem medialnym w zakresie ginekologii i położnictwa. Jego praca doktorska dotyczyła seksualności i jakości życia kobiet chorujących na cukrzycę. Dr Nowosielski jest autorem ponad 130 prac naukowych oraz recenzentem w międzynarodowych czasopismach branżowych.

Fundatorem nagród jest firma Bayer.

 

Opracowano na podstawie przesłanej informacji prasowej.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.